יום שישי, 3 בפברואר 2012

מה היא האמת ?

האמת זה אני מה שאני!
ולמה הכוונה אם אני אשאל את עצמי האם אני יכול להיות קיים בכוחות
עצמי? והתשובה היא לא! כי אני צריך אוויר בכדי לינשום  ,מים -לשתות
ואוכל - לאכול ,בלי דברים בסיסיים אלה - אי- אפשר להתקיים.ואז צריך
לשאול מי עושה או יוצר או בורא את שלושת הדברים האלה ? האדמה
מצמיחה את הצומח אבל צריך שוב פעם לשאול מי נותן לה כח להצמיח
את הצומח.וכתוב המוציא לחם מן הארץ ,היינו הבורא הוא זה שנותן רצון
לארץ להצמיח משהו.כי כתוב שמעל כל עשו דשא עומד מלאך ומרביץ לו
ואמר לו גדל ! זאת אומרת שמי שקיים במציאות מכח עצמו זה רק הבורא
והוא מחוייב המציאות וכך כותב הרמחל בספר דרך השם.זאת אומרת שהבורא
הוא הראשון הקדמון ואין לו סיבה לפניו והוא המחייה את עצמו!וכתוב שכל
הבריאה תמיד מתחדשת יש מאין.זאת אומרת הכח היחיד שמתחדש ופועל
במציאות זה הבורא יתברך ויתברך והוא קיים מכח ההשפעה שלו.אמת זה
מה שקיים מעצמו בלי תלות בשום גורם אחר. ואם תגיד שהסיבה הראשונית
לכל זה האין - זה לא נכון כי האין הוא רק החומר שממנו הכל נברא אבל
הבורא זה מי שיכול להחיות את עצמו מהאין תמיד בכוחות עצמו!זאת
אומרת שלמי שיש כח להיות קיים תמיד, הכח המשפיע הזה הוא הבורא ולא
החומר גלם כי מה אפשר לברוא בלי כח השפעה?!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה