יום חמישי, 22 בדצמבר 2011

אנחנו רוצים לגמור את התיקון ולברוח מפה

בעצם הרצון שלנו הוא מהר ככל האפשר לגמור את התיקון נשמה שלנו
ולברוח מפה ,יש לנו עוד רצון אחד והוא לעזור לנבראים בתיקון שלהם!
ולכן בעל הסולם ועוד שני חבריו כשהם הגיעו לגמר התיקון בוורשה בפולין
אז הם ניגשו אל הרבי שלהם - רבי מפורסוב ושאלו אותו מה לעשות,
ובעל הסולם אמר לו אני רוצה לעבוד את הבורא ,רבי מפורסוב אמר
לבעל הסולם סע לארץ ישראל ,שם מאבדים את כל המדרגות ,ובעל הסולם
ענה לו שהוא לא מחפש את המדרגות אלא לעבוד את הבורא!וכך היה בעל הסולם
נסע לארץ ישראל ושני חבריו נפטרו עוד שבועיים מאותה שיחה.

בעצם הרצון שלנו הוא למוות - לברוח מפה ,גם ככה בבודיזם מי שמגיע לנירוונה
לא מתגלגל שוב,ככה זה גם ביהדות - גמרת את התיקון שלך - שלום על ישראל
לכן יש לי רצון שתהיה לי אישה בכדי שאני אגמור את התיקון יותר מהר ולברוח
- מה שהכי מעניין שהלכתי לטייל לרחוב סוקולוב בחולון ושם עמדה מכונית ועליה
היה כתוב כך את הזמן שלך על הדרך - היינו תהנה מהדרך !זה הפליא אותי מאוד
כי אני מאוד GOAL ORIENTED .היה כתוב שם TAKE YOUR TIME ON THE ROAD

למה אתה לא מתעייף?

פעם לובוויטש רבי שנארסון שאלו אותו איך אתה עומד כל כך הרבה שעות
רצוף ומקבל את האנשים למרות הגיל המופלג שלך והוא אמר אני מקבל את
היהלומים של הקבה - איך אני יכול להתעייף ?

מי שנמצא בהשפעה תמיד מקבל את האור של הבורא - למה זה דומה - לאדם
שעומד ומוכר איזה שהם דברים ובעבור כל דבר הוא מקבל דולר ,אז התענוג
בנמצא תמיד לכן האדם לא מתעייף מלמכור את הדברים כך גם ברוחניות
התענוג נמצא - ולכן האדם לא מתעייף!

קיים אגו יותר מתוחכם שאומר אני אעשה את העבודה היום ואקבל את השכר
בעוד חודש או בעולם הבא ,אבל ברוחניות אחרת שכר מצווה - בתוך המצווה
עצמה - בתוך האור שמתגלה בתוכה - מופקד בה!

חירות

 מה הוא חירות?

חירות בעצם הוא להיות חופשי מרצון לקבל לעצמו בלבד! אבל נתנו לנו את האגו בכדי
שאנו נשמור על עצמינו! אני אספר לכם סיפור:
 אח שלי נהג מונית והוא הכיר נהג מונית בארצות הברית שבגיל חמישים היו לו כבר 
בניין קטן של דירות והיה לו שלוש מיליון דולר והאדם לא עצר והקים עסק ועבד קשה 
רצה לעשות עשר מיליון דולר ובסוף מה בגיל 55 קיבל התקף לב ומת !זאת אומרת 
אם אתה בתוך האגו - האגו לא יודע לעצור הוא אומר יש מאה רוצה מאתיים  יש 
מאתיים רוצה ארבע מאות... ואגו לא עוצר עד המשבר או במקרים מסויימים עד המוות!
בעבר האדון אהב את העבד ונתן לו לעבוד לא יותר מדי שעות בכדי שהעבד יחיה 
ויהיה בריא - האדון היה מעוניין שהעבד יחיה יותר זמן וישרת אותו יותר תקופה,
היום בהיי-טק למשל הם נותנים לך חוזה של 9 וחצי שעות עבודה ביום ועוד תיתן
30 שעות עבודה - אז זה כבר 11 שעות ביום - אז הם רוצים שהעבד ימות !
נכון אתה הבעל הבית על הגוף שלך - הוא חמור כמו שאומרים המקובלים אבל
תאהב את הגוף שלך תן לו את הדברים שהוא צריך - מנוחה ,אוכל טוב,מסג,
תרחץ אותו ,הגוף רוצה סקס - תן לו סקס,כמו שכתוב בתורה אם אויבך רעב - תן 
לו  לחם!אבל הגוף החמור לפעמים הוא יותר חכם מאיתנו - לפעמים הגוף יכול 
לעשות כזה טריק פסיכולוגי - שהאדם יהיה מושבת מהעבודה הרבה שנים רצוף

כך שצריך להתחשב בצרכי הגוף!

אם האדם חופשי מרצון לקבל הנאה ותענוג לעצמו בלבד - אז הוא בעצם חופשי
אז הוא בנתינה - האגו עדיין בנמצא - והוא מתנגד לזה אבל עדיין החופש גם
נמצא - זה איזושהוא מצב מאוד מעניין ! אתה חופשי לעבוד ולא לעבוד ,אתה 
חופשי מרצון לעצמך - אז אתה יכול לעשות כל דבר! אני לא יודע אם זה טוב 
או לא טוב -אבל כנראה הטבע או האלוקים מביא אותנו לזה ברוצה או לא רוצה 
לכן זו היא המגמה של כל האנושות!

השתעבדות לחומר זה דבר שהוא לא נכון בשורשו - אם אתה רואה שאתה מסוגל 
כרגע לשחרר את עצמך מעול דרך ארץ - עשה זאת כי הרוח יותר חשוב מהחומר!
אבל גם צריך לתת משהו לחברה - כי זה הדרך של החיים! 


האור פועל על האדם

 האור פועל על האדם

האור פועל על האדם - וזה לא משנה איך בן אדם מגיע להשפעה - אבל בסוף מגיע
למשל אני הייתי צריך לעבור משבר נפשי בכדי להגיע להשפעה ואח שלי מתתקן על ידי 
20 שנה של עבודה במונית - הוא קיבל איזשהו תענוג בלשרת אנשים ,נהיה בן אדם 
קצת יותר רך - מבין שלא צריך לדרוש מאנשים הרבה - וגם צריך לתת כש אין למשל 
לבן אדם כסף לנסיעה במונית - זאת אומרת הדרכים אצלי ואצל אח שלי שונות אבל
הבן-אדם רוצה או לא רוצה מגיע לנתינה - להשפעה!האור פועל על האדם!

איך בן-אדם מגיע ללמוד חכמת הקבלה?

איך בן-אדם מגיע ללמוד חכמת הקבלה?
אנחנו צריכים להפיץ את חכמת האמת שהיא חכמת הקבלה  ומי שצריך להגיע
יגיע ויקבל את מה aהוא צריך ברגע זה הספציפי,מי שצריך חכמת הקבלה מגיע
אליה כמו אלקטרון בשדה החשמלי או המגנטי ! המערכת מביאה את האדם למקום 
הנכון! לרב ולקבוצה איפה שלומדים חכמת הקבלה! 

יום שני, 12 בדצמבר 2011

נזקין לנשמה עבור כבש או בקר

אם מישהו עשה נזק לנשמתו אז אם נזק הוא נקרא כבש אז צריך לעשות
יגיעה בהשפעה ונתינה פי 4 ואם בקר אז פי 5 זאת אומרת לקלקל יותר
קל ולתקן הרבה יותר קשה!לפעמים עקב אי ציות למצוות אל תעשה ולא
עשיית מצוות תעשה ,נהיה ניתוק של נשמה מהגוף וזה כרת ואז אין זרימה
נורמלית של אנרגיה בין נשמה לגוף!וצריך לעשות הכל בכדי שלא נגיע למצבים
חמורים כגון אלו! 

יום שבת, 10 בדצמבר 2011

ניצוצות של נתינה

ניצוצות של נתינה:


בעל הסולם כותב שבכל קבוצה יש ניצוצות של נתינה:

ואני מגיב שאילו לא היה בנו רשימות של נתינה בתוכינו אז לא יכולנו בחיים לצאת מהאגואיזם
ולכן בכדי להיות מקובלים ולצאת לתוך ההשפעה צריך שיהיו רשימות של נתינה בתוכינו! וגם 
ידוע שבעת בית מקדש ראשון ושני עם ישראל היה בהשגת רוחניות וילדים בני 6 ידעו חוקי טומאה 
וטהרה - זאת אומרת שילדים בני 6 היו בעולמות בריאה יצירה ועשיה !כי למעלה מזה כבר עולם 
קדוש - עולם האצילות בלי טומאה וטהרה!ולכן יש לכולנו רשימות מהמצבים האלה של גדלות בהם
היינו בזמן כש בתי מקדש היו קיימים ולכן אנו רק צריכים להיזכר במצב נתינה !

יום חמישי, 8 בדצמבר 2011

קרן קיימת לישראל לעולם הבא

כשמגיע האור מהבורא הוא נהפך לאור חוזר במסך והאור חוזר נקרא קרן קיימת לישראל ,
היינו לרצון שהוא ישר אל הבורא והקרן של חוזר הולכת לכיוון של מדרגה רוחנית הבאה
לכן זה נקרא קרן קיימת לישראל לעולם הבא דייקא.