יום שני, 19 במרץ 2012

אסטרולוגיה ועולם האמת

החבר שלי דוד גורביץ למד אסטרולוגיה כ שנתיים ואנחנו לפעמים יושבים
איתו ופותחים מפות אסטרולוגיות של בני אדם שונים ומשונים ואתה רואה
איך האדם באמת - מי הוא באמת! ואי אפשר להסתיר שום דבר ,האדם נימצא
כאילו על היד שלך ואתה מיסתכל עליו כמו אלוקים!ואם אתה מספר לאדם עליו
אז הוא מתחיל ליכעוס עליך ואומר לך תפסיק כי מי אוהב לשמוע את האמת?!
ואם אנו רואים ש לפי הכוכבים כבר אתה רואה את האמת - אז מה אפשר להגיד
על תורת הקבלה שהיא למעלה מכוכבים! ולמרות שאתה רואה את האדם איכשהוא
אתה  - אסור לך לשפוט אותו!ככה ברא אותו אלוקים בכאלו תכונות לכולם יש את
הרצון לקבל הנאה ותענוג לעצמו בלבד .ויש כאלה שאצלהם זה גלוי יותר יש כאלה
שעם תכונות יותר טובות - זה הפקט (PACKET) שכל אחד קיבל בעת הלידה!
זה עולם האמת ולא כיסויים של השקר!

יום חמישי, 15 במרץ 2012

חייב להיות כיסוי דחסדים על לחם ביזיון

חייב להיות כיסוי דחסדים על לחם ביזיון ,זאת אומרת שאסור שיהיה
גילוי עריות מקבלה ישירה של האור,גילוי חכמה בלי חסדים זה גילוי
עריות.וניתן דוגמה מהעולם הזה למשל אתה מגיע למישהו ואומר לו
אני אתן לך מיליון דולר ככה סתם כי אני אוהב אותך ,מה הוא יגיד לך
אני בטח רוצה את המיליון דולר אבל אין לי כל-כך אהבה גדולה אליך
בכדי שאוכל לקחת ממך את המיליון דולר ולכן אני מתבייש כי התגלה
תענוג גדול בלי יכולת השפעה שלי בחזרה אליך היינו באור חוזר - באור
דחסדים.

גילוי הרשעים

פתאום לדוגמה אתה רואה שאדם שמח בזה שהוא גונב - אז זה רשע
ששמח ברשעותו.ואצלי זה התגלה באדם אחר ולא בתוכי.אחר-כך אתה
רואה שהאדם הזה לא רוצה תיקון שלו בחכמת הקבלה וזה ניקרא שזה
רשע אבל לא רשע גמור ,כי ברשע גמור כבר מאיר האור ומראה לו שלהיות
רשע זה רע ,ואז הוא מתפלל מתוך עומקא דליבא ועולה להיות צדיק .ובעל הסולם
כותב שצריך להיות שמח בגילוי הרשעים הפנימיים של האדם כי זה אומר שיהיה
תיקון שלו!בהתחלה מתתקן בו כלים דהשפעה וזה להיות צדיק ,וכש מתתקנים כלים
דקבלה אזי נהייה צדיק גמור!