יום ראשון, 25 בספטמבר 2011

הכרת הרע שבתוך האדם

מי נקרא רע - רע זה האדם שמרגיש שהוא רע בהשוואה לבורא הצדיק !
וכשהוא מרגיש את הרע - מכיר בו אז הוא מבקש מהבורא לפתור אותו מן הרע
ולהכניס אותו אל הטוב אל העולם הרוחני!

ואם ניקח את הרשעים שגונבים ורוצחים ואני לא יודע מה עוד עושים ,אז האם
הם באמת רשעים - אם באמת מכירים שהם עושים רע - אז הם רשעים אמיתיים
אז כבר האור מתחיל להאיר להם והם רואים מתוך האור שהם רשעים - אבל אם
רואים שעושים טוב ולא רואים את החטא - אז עדיין נקראים צדיקים ,כי לא רואים
את האמת - הבורא מוסתר מהם! אבל מי שכבר רואה שהוא רשע - הדרך להיות
צדיק כבר קצרה מאוד - ו חיים שלמה אומר שאם אתה בן-אדם בינוני אז קשה להגיע
ללהיות צדיק ואם אתה היית רשע אז בטוח שתגיע להיות צדיק ! ועוד אמר חיים שלמה
שנשארו בו עדיין דינים כי לא ביער  עדיין את כל דרגת הרשע מעצמו!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה