יום ראשון, 25 בספטמבר 2011

הפכו עבודת נשים וגברים המצריים

פעם ניגש רב גוטליב לרבו רב ברוך שלום הלוי אשלג ושאל אותו אם ברצוני עכשיו לעסוק
בתורה ויש גם עבודה בלאהוב את החבר ולמשל זה מתבטא בעבודה במטבח מה עלי לעשות
ורבש ענה לו שאם הוא רוצה ללמוד תורה - שילך למטבח ואם רוצה לאהוב חברים אז שילך
ללמוד תורה - היינו שיעשה הפוך !ואז הוא יעשה את העבודה על מנת להשפיע ולא כפי שנוח
לרצון לקבל שלו !

וכש אני עבדתי בחברת היי-טק זה היה בשבילי ממש מצריים כי עשיתי הכל נגד הרצון אבל לא
היה לי מושג על השפעה ולכן קרסתי!

נחזור לכבשים שלנו :המצריים אמרו לרצונות שהם ישראל שאם כל יכולתם עבודת נשים היינו
רק לקיים את המצוות במעשה אז הם אמרו לישראל תעשו עבודת גברים היינו תשתדלו בכוונה
ולאלו שעשו עבודה בכוונה הרצונות המצריים אמרו תעשו את המצוות בפועל כמעשים!זאת
אומרת הרצונות המצריים המחשבות שבאות לאדם שברו את הטבע אצל האדם בכדי שילך
רק בהשפעה!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה