יום שבת, 21 בינואר 2012

תורה ש ב על-פה

אין דרך אחרת אלא לקבל חכמת הקבלה ממקובל ב על-פה היינו בדרך
כזאת שאתה שומע ממנו את התורה מידי יום ביומו אולי במשך עשרים
שנה ואולי במשך שלושים שנה וככה אתה מקבל את תורתו.מה ש מקובל
יכול להגיד לך ב על-פה הוא לא יכול לכתוב - לכן תורה ש ב על-פה היא
יותר גבוהה מתורה שמסר לך מקובל בכתב.לפעמים למקובל אין מילים
איך לימסור את החכמה והוא עדיין מוצא מילים מדוייקות שמבטאות את
רצונו הרוחני וצריך להמצא ברוחניות בכדי לדבר כך .מקובל מדבר בשפת
הענפים ולכן יכול לבטא במדוייק את מה שהוא רוצה להגיד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה